proa-disseny-web

Disseny web amb àrea privada pels sòcis

Client

Federació de Productors Audiovisuals (PROA)

Ubicació

Barcelona

Feina

Disseny web amb Intranet exclusiva per als socis i sòcies de PROA

La Federació de Productors Audiovisuals (PROA) necessitava una intranet exclusiva per als socis de PROA amb diferents funcionalitats i que el mateix equip de PROA pogués gestionar-la de forma autònoma.  El nou web havia de servir també per explicar què és PROA, les seves línies d’actuació, les associacions federades i els avantatges de formar-ne part.   

proa-disseny-web

01.

Àrea privada segons necessitats

Per dissenyar l’àrea privada i assegurar-nos d’una bona usabilitat web, es van analitzar i tenir en compte les necessitats de les productores sòcies de PROA. Quin material esperaven trobar a la intranet? Com havien d’accedir-hi per poder disposar del material de la forma més ràpida i fàcil?

proa-disseny-web

Montserrat

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQURSUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

#00456A

#00566d

#333333

#F7F7F7

02.

Redisseny web

PROA ja disposava d’una pàgina web i per això, iniciàvem un procés de redisseny web. Per fer-ho vam partir d’una auditoria web per saber quins apsectes eren útils, quins no ho eren i què calia reforçar. Per dur a terme aquesta anàlisi, es va treballar conjuntament amb el departament de comunicació de l’entitat.

03.

Estructuració dels continguts

Analitzades les necessitats dels socis de PROA, es va determinar l’estructura del web tant per la part pública com per la part privada. Cada associació havia d’identificar-se amb els seus colors corporatius i calia dotar les seves pàgines de la informació essencial per així donar a conèixer la seva tasca, composició i missió. 

proa-disseny-web
proa-disseny-web
proa-disseny-web
proa-disseny-web
proa-disseny-web

04.

Donar valor a les associacions de PROA

La part pública del web conté la informació de cada associació i les productores que en formen part. A la pàgina de notícies es poden filtrar els articles segons la productora a qui fan referència. La nova distribució de la informació fa que les associacions de PROA prenguin relleu així com les productores que en formen part.

proa-disseny-web
proa-disseny-web

05.

Àrea exclusiva de socis

PROA necessitava organitzar tota la informació de forma entenedora per les associacions i que quan una productora accedís a l’àrea privada trobés de la forma més fàcil la informació que buscava (normativa, avisos, documentació…). Perquè això sigui possible, cada productora té un accés a la plataforma de socis i pot accedir a la informació que fa referència a la seva associació. 

proa-disseny-web
proa-disseny-web

06.

Gestió autònoma de l’àrea privada

Després de formar les persones que gestionarien el web, i de posar a la seva disposició diferents tutorials personalitzats, PROA gestiona tant l’àrea pública com la privada de forma autònoma i pot actualitzar la informació per als seus associats segons les seves necessitats: publicar o eliminar documents, notícies, ajudes, convocatòries i anuncis en funció de l’actualitat i l’interès del moment.

federacio-de-productors-audiovisuals-disseny-web
federacio-de-productors-audiovisuals